Kerjasama Pintar

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
 
Unit Komuniti dan Khidmat Sokongan Pekerjaan (CESS)
Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu
 
Pegawai Bertangggungjawab: Encik Kasuadi Bujang
No. Tel: 088 - 499 825
E-mel: kasuadi@jtm.gov.my
Berkongsi :