PENGIKTIRAFAN

ISO 45001:2018

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM (OSHMS)

PROGRAM OSHM

Minggu Kesedaran dan Apresasi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

1 - 10 NOVEMBER 2021

PORTAL OSHM@ILPKK

SELAMAT DATANG

MAKLUMAT DAN INFORMASI MENGENAI OSHM DI ILP KOTA KINABALU DI HUJUNG JARI ANDA.